Svetac dana

33. kr. god.
Posveta bazilike sv. Petra i Pavla,
Roman, Karolina