Svetac dana

SV. NIKOLA TAVELIĆ,
Ivan Trogirski, Nikolina