Svetac dana

Kandid, Maksimilijan,
Gerhard, Dionizije