Svetac dana

Gospa od suza, Rajmund,
Rajko, Optat, Željko