Svetac dana

Gospa od Karavelja,
Filip Neri, Zdenko – Kvatre