Svetac dana

PRIKAZANJE GOSPOD.
SVJEĆNICA,
Marijan