Svetac dana

26. kr. god.
Terezija od Djeteta Isusa