Svetac dana

Sv. Maksimilijan
Marija Kolbe, Euzebije