Svetac dana

Gospa od Anđela
(Porcijunkula), Euzebije