Svetac dana

MARIJA MAJKA CRKVE,

Bonifacije, Valerija, Darinka