Svetac dana

Kandid, Maksimilijan,

Gerhard, Svjetlana