Svetac dana

6. Vazmena,

Andrija Bobola, Dubravka