Svetac dana

Bernardin Sijenski,

Lidija iz Tiatire