Svetac dana

SVETA OBITELJ,
Sabin, Liberije,
Trpimir