Svetac dana

29. kr. god. Uršula,
Zvjezdan, Hilarija, Laura