Svetac dana

24. kr. god.
Kornelije i Ciprijan, Eufemija