Svetac dana

12. kr. god.
Rođenje Ivana Krstitelja, Krsto