Svetac dana

Euzebije, Teofil,
Lucije I., Hadrijan,
Vedran