Svetac dana

KRŠTENJE ISUSOVO,
Rajmund Peñ.,
Rajko, Lucijan