Svetac dana

Sv. Lucija, Jasna,
Svjetlana – Kvatre