Svetac dana

25. kr. god. Gospa od Otkupljenja,
Rupert