Svetac dana

Sv. Ivan Pavao II.,

Marija Saloma, Dražen