Svetac dana

MAJKA BOŽJA BISTRIČKA,

Henrik, Hinko